:Email- vhlssunsari@gmail.com
025-560162
img

Welcome To Veterinary Hospital

img
img
img

Welcome To Veterinary Hospital

img

Welcome To Veterinary Hospital

Rajendra Prasad Shah

Phone :9852055625

Fisheries Development Officer

Ram Prasad Mehta

Phone:9851240553

Information Officer


MISION


      यस जिल्लाको पशुपालन क्षेत्रको व्यवसायिकरण तथा पशु स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर लाग्ने,सहयोगी तथा समन्वयकारी भुमिका प्रदान गरि सम्पुर्ण कृषक तथा पशुपालन व्यवसायीहरुलाई उन्नति-प्रगतिको बाटो तर्फ लैजाने यस कार्यालयको मूख्य मिसन रहेको छ।