:Email- vhlssunsari@gmail.com
025-560162
img

Welcome To Veterinary Hospital

img
img
img

Welcome To Veterinary Hospital

img

Welcome To Veterinary Hospital

Rajendra Prasad Shah

Phone :9852055625

Fisheries Development Officer

Ram Prasad Mehta

Phone:9851240553

Information Officer


SERVICE

Event
दैनिक पशु उपचार तथा रोग निदान तथा पशु सेवा परामश सेवा
कुखुराहरुमा लाग्ने विभिन्न रोगहरुको विशेषज्ञ द्वारा रोग निदान तथा उपचार सेवा
गाईभैँसिमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा पशुप्रजनन् सम्बन्धि समस्याको निदान र परामर्श सेवा
मत्स्यपालन सम्बन्धि उपचार तथा परामर्श सेवा