:Email- vhlssunsari@gmail.com
025-560162
img

Welcome To Veterinary Hospital

img
img
img

Welcome To Veterinary Hospital

img

Welcome To Veterinary Hospital

Rajendra Prasad Shah

Phone :9852055625

Fisheries Development Officer

Ram Prasad Mehta

Phone:9851240553

Information Officer


VISION


      अगामी दिनमा समेत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका माध्यमवाट स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न आय आर्जनका वैकल्पिक अवसरहरु श्रृजना गरी कृषक समुदायको गरिबि न्यूनीकरण, शारिरिक पोषण र जिवनस्तर सुधार गर्दै व्यवसायिकरण, उत्पादन विविधिकरण तथा बजारीकरण गरी पशुपन्छी तथा मत्स्य जन्य उत्पादनमा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने।