★   
LETTER OF INTENT-2078/08/16
  ★
★   
प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको आशयको सुचना!!!!
  ★
★   
Invitation for Bid for construction of Vet Hospital and Animal checking structure-Sunsari
  ★
★   
कार्यक्रम सार्वजानिकरण आ.व. २०७८।७९
  ★
★   
प्रस्ताव आह्वानको सुचना!!
  ★

संस्थाको परिचय

नेपालको संविधान २०७२ मर्म अनुसार देशमा संघीयता लागू गरि सो को कायार्न्वयन गर्ने उदेश्य अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको राजनैतिक तथा प्रशासनिक ईकाइहरु रहने व्यवस्था भएको छ। यहि क्रममा प्रदेश नं.१ को मोरङ्ग जिल्लाको बिराटनगरमा २०७४ साल माघ २९ गतेका दिन प्रदेशस्तरीय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको औपचारिक रुपमा स्थापना […]

KNOW MORE
सुरक्षीत रहाैँ
खोप लगाऔ ।
सहकार्य गरौँ,
रेविजको अन्त्य गरौ ।