★   
विश्व रेविज दिवस। 2021
  ★

संस्थाको परिचय

नेपालको संविधान २०७२ मर्म अनुसार देशमा संघीयता लागू गरि सो को कायार्न्वयन गर्ने उदेश्य अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको राजनैतिक तथा प्रशासनिक ईकाइहरु रहने व्यवस्था भएको छ। यहि क्रममा प्रदेश नं.१ को मोरङ्ग जिल्लाको बिराटनगरमा २०७४ साल माघ २९ गतेका दिन प्रदेशस्तरीय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको औपचारिक रुपमा स्थापना […]

KNOW MORE
सुरक्षीत रहाैँ
खोप लगाऔ ।
सहकार्य गरौँ,
रेविजको अन्त्य गरौ ।

Sunday- Friday

07:00 AM – 07:00 PM

Saturday:

07:00 AM – 09:00 AM