नेपालको संविधान २०७२ मर्म अनुसार देशमा संघीयता लागू गरि सो को कायार्न्वयन गर्ने उदेश्य अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको राजनैतिक तथा प्रशासनिक ईकाइहरु रहने व्यवस्था भएको छ। यहि क्रममा प्रदेश नं.१ को मोरङ्ग जिल्लाको बिराटनगरमा २०७४ साल माघ २९ गतेका दिन प्रदेशस्तरीय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको औपचारिक रुपमा स्थापना भएको हो। प्रदेश नं.१, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रही पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका माध्यमवाट स्वरोजगार प्रवर्द्धन र आय आर्जनका वैकल्पिक अवसरहरु श्रृजना गरी कृषक समुदायको गरिबि न्यूनीकरण, शारिरिक पोषण र जिवनस्तर सुधार गर्दै व्यवसायिकरण, उत्पादन विविधिकरण, बजारीकरण लक्षीत रणनिति अख्तियार गरि उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन र पशुपन्छी तथा मत्स्य जन्य उत्पादनमा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ २०७५ साल असोज महिनामा विधिवत रुपमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरी स्थापना भई सेवा संचालन गर्दै आई रहेको छ । यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र सुनसरी जिल्ला मात्र रहेको र हाल इनरुवा नगरपालिका वडा न ३ मा अवस्थित रहेको छ।हाल यस कार्यालयले सुनसरी जिल्ला १२ वटै स्थानिय तहहरुमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु विकास सम्बन्धि कार्यहरु गर्दै आएको छ।