Staffs

सि.न.कर्मचारीको नामपदसम्पर्क न.तस्विर
डा. मनोज कुमार महतो(प.चि.)नि.का.प्र.९८५२०५५६२५
राम प्रसाद मेहताअधिकृत छैटौँ(पशु विकास शाखा)९८४२०४०१२२
चिनेश्वर मेहताअधिकृत छैटौँ(पशु स्वास्थ्य शाखा)९८४२०४६०५९
कुमार न्यौपानेअधिकृत छैटौँ(प्रशासन)९८४२५४२०५५
जानुका सुवेदी अधिकृत छैटौँ(लेखा) ९८५२०६१३००
देव कुमार गाइमना.प.स्वा.प्रा.(पाँचौँ)९८६२८१६१८१
गोपाल अधिकारीना.प.से.प्रा.(मत्स्य)९८४२४०२०१९
सावित्रा मगरना.प.से.प्रा.(चौथो)९८४२४८७२७२