कृषि मुलश्चःजिवनम्

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना (ब्लक विकास कार्यक्रम) 2078-9-26 देखि 2078-10-10

आ.व. २०७८।७९ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र इनरुवा, सुनसरीअन्तर्गत भैँसी, बाख्रा एवं मत्स्य ब्लक विकास कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने भएकाले यस सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र (२०७८।१०।१०) इच्छुक कृषि समुह/सहकारी/वन/जल उपभोक्ता समिति/कृषि फार्महरुले आवश्यक कागजात सहित आवेदन दिनुहुन अनुरोध छ।

पुरा पढ्नुहोस

प्रस्ताव आह्वानको सुचना!! 2078-4-28 देखि 2078-9-21

पुरा पढ्नुहोस

कार्यक्रम सार्वजानिकरण आ.व. २०७८।७९ 2077-4-32 देखि 2078-9-21

पुरा पढ्नुहोस

Invitation for Bid for construction of Vet Hospital and Animal checking structure-Sunsari 2078-5-29 देखि 2078-9-20

पुरा पढ्नुहोस

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको आशयको सुचना!!!! 2078-8-8 देखि 2078-9-20

पुरा पढ्नुहोस

LETTER OF INTENT-2078/08/16 2078-9-17 देखि 2078-9-19

पुरा पढ्नुहोस