कृषि मुलश्चःजिवनम्

हाम्रा सेवाहरु

पशु स्वास्थ्य सेवा

 • पशु उपचार सेवा
 • प्रयोगशाला तथा रोग निदान सेवा
 • शल्यक्रिया
 • पशु रोग सर्भिलेन्स
 • आकास्मिक रोग नियन्त्रण
 • पशुपंछिको खोपहरु
 • View All

पशु विकाश सेवा

 • पशु विकास सम्बन्धि विभिन्न अनुदानहरु
 • अभिलेखिकरण
 • पशु सेवा प्रसार
 • View All

मत्स्य विकास सेवा

 • मत्स्य विकासका लागि अनुदान
 • मत्स्य रोग निदान/उपचार/प्राविधिक सुझाव
 • View All
Load More