कृषि मुलश्चःजिवनम्

पशु स्वास्थ्य सेवा

पशु उपचार सेवा
 • पशु उपचार सम्बन्धि विभिन्न सेवाहरु
प्रयोगशाला तथा रोग निदान सेवा
 • गोबर परिक्षण
 • दुध परिक्षण
 • रगत परिक्षण
 • छाला परिक्षण
 • अल्ट्रासाउण्ड सेवा
शल्यक्रिया
 • विभिन्न माईनर सर्जरीहरु
 • विभिन्न मेजर सर्जरीहरु
पशु रोग सर्भिलेन्स
 • खोरेत रोग, पिपिआर रोग तथा स्वाईनफिभर सर्भिलेन्स
 • जुनोटिक रोगहरुको सर्भिलेन्स


आकास्मिक रोग नियन्त्रण
 • महामारी तथा आकास्मिक रोगहरुको निदान तथा नियन्त्रण
पशुपंछिको खोपहरु
 • खोरेत
 • पिपिआर
 • स्वाईनफिभर
 • भ्यागुतेचर्चरे
 • रानीखेत
 • रेविज